BE

KIES UW LAND

Frankrijk

Duitsland

Groot-Brittanië

Italië

Nederland

Zweden

Spanje

Finland

België

Zwitserland

Rép. Tchèque

Denemarken

Oosterijk

Noorwergen

Portugal

Ierland

Slovenská Republika

Polen

Nouvelle-Zélande

Slovenia

Japan

CHOISISSEZ VOTRE LANGUE

Français

Néerlandais

Français

Deutsche

Italiano

Rapido Camper

kennis van RAPIDO

DEFINITIE VOORGESCHREVEN GEWICHTEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

Gewicht speelt een belangrijke rol bij de keuze van uw vrijetijdsvoertuig (camper, van), net zoals de inrichting en het ontwerp. Voor elke camper geldt een maximumgewicht dat tijdens het gebruik op de weg niet mag worden overschreden. Hierna vindt u informatie om u te helpen afhankelijk van de gewichtsbeperkingen uw voertuig samen te stellen en een keuze te maken uit de modellen in onze assortiment.

Deze informatie is gebaseerd op de definities in deel 2 TECHNISCHE SPECIFICATIES Sectie A van verordening 2021/535 Bijlage XIII.

1 . PTAC

De maximummassa of het maximaal toegestane totaalgewicht (MMAC of PTAC) wordt door de fabrikant opgegeven en komt overeen met de maximummassa van het voertuig tijdens gebruik ervan op de weg (bijvoorbeeld: 3.500 kg of 4.400 kg). Hierbij wordt rekening gehouden met het gewicht vcan het voertuig, de inzittenden, eventuele apparatuur en de laadcapaciteit .

Raadpleeg de technische kenmerken voor informatie over deze waarden.

2 . PVODM

Het gewicht in onbeladen toestand (of PVODM) van het voertuig omvat de voertuigconstructie, de meubels, de standaarduitrusting volgens de specificaties van de fabrikant en de voor ten minste 90% gevulde tanks (brandstof en water), inclusief de vaste massa van 75 kg van de bestuurder. De toegestane tolerantie is ±5%. Het is raadzaam rekening te houden met deze tolerantie tijdens het samenstellen van uw voertuig en het kiezen van de optionele apparatuur om ieder risico op niet-naleving van de minimale nuttige lading te vermijden (zie punt 4 hierna).

3 . AANTAL PASSAGIERS

Het toegestane aantal zitplaatsen tijdens gebruik op de weg (uitgezonderd de bestuurder) wordt door de fabrikant bij de typegoedkeuring bepaald op grond van de gekozen samenstelling van het voertuig en de eruit resulterende nuttige lading.

4 . NUTTIGE LADING

Voor campers schrijft de Europese wetgeving een minimale nuttige lading voor van 10 kg vermenigvuldigd met het maximum aantal passagiers, de bestuurder en de totale lengte van het voertuig in meters.
Voor bijvoorbeeld een camper met een lengte van7 meter met 4 toegestane zitplaatsen (inclusief de bestuurder) is de minimale nuttige lading dus 10 kg * (4+7) = 110 kg.

5 . MASSA VAN DE OPTIES

Het gewicht dat de fabrikant heeft gedefinieerd voor de optionele uitrusting bestaat uit de waarden bepaald door de samenstelling van het model en vormt de massa van de uitrusting die optioneel kan worden besteld. Deze limietwaarden hebben als doel de capaciteit te garanderen van de minimale nuttige lading die resteert om in het voertuig te laden (type bagage, vaatwerk enz.).

Als het totaal van de massa van deze opties de door de fabrikant gedefinieerde massa overschrijdt, moet deze in de admninistratie het aantal zitplaatsen (of plaatsen op het kentekenbewijs) tijdens gebruik op de weg verminderen of optionele uitrusting wegnemen.

Andere door door dealer of uzelf geïnstalleerde accessoires maken geen deel uit van de oorspronkelijke optionele uitrusting en worden buiten iedere verantwoordelijkheid van de fabrikant om toegevoegd aan de nuttige lading.